Toimintalinja

PuiU Tennisjaosto – toimintalinja 2013:

Toiminnan Visio:

PuiU:n  Tennisjaosto pyrkii tarjoamaan jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden harrastaa lajia iästä, tasosta tai sukupuolesta riippumatta. Pelaajia kannustetaan omatoimiseen ja yhteiseen harrastamiseen.

Eettiset linjaukset:

Tasapuolisuus:

·         Kaikkia pelaajia kohdellaan tasapuolisesti. Ryhmät ovat avoimet kaikille pelistä kiinnostuneille.

Avoimuus:

·         Toiminnassa pyritään avoimuuteen. Kaikki tarvittava tieto on pelaajien saatavilla joko nettisivuilla tai jaoston painamassa esitteessä. Tietoa jaetaan myös valmentajien, ohjaajien, pelaajien ja vanhempien tilaisuuksissa. 

Terveelliset elämäntavat ja päihteettömyys

·         Toiminnassa edistetään terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä

Turvallisuus

·          Tennisjaosto tarjoaa turvalliset pelitilat ja –olosuhteet, minkä johdosta vanhemmat voivat jättää lapset ja nuoret turvallisin mielin peliharrastuksen pariin.

Toiminnan tavoitteet:

Jaoston tavoitteena on järjestää laadukasta, ohjattua sekä omatoimisuuteen kannustavaa pelitoimintaa jäsenistölleen ja luoda heille perusta elinikäiseen harrastamiseen.

Toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa mutta samaan aikaan pyritään takaamaan kohtuulliset kustannukset pelaajille.

Jokaista mukana olevaa ohjaajaa koulutetaan heidän ammattitaitonsa ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi.

Toimintaperiaatteet:

Harjoitusryhmät muodostetaan pelaajien iän ja tason mukaan, jotta jokainen voi harrastaa omalla tasollaan ja kehittää taitojaan

Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit:

Puheenjohtaja:

·         Vastaa budjetoinnista ja taloudesta yhdessä päävalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa

·         Toimii jaoston yhteyshenkilönä emäseuraan, halliyhtiöön, paikallisiin tennisseuroihin sekä eri sidosryhmiin nähden.

·         Osallistuu jaoston tiedottamiseen.

·         Osallistuu yhteistoiminnan koordinointiin päävalmentajan, valmentajien ja ohjaajien kesken

Sihteeri:

·         Vastaa jäsenrekisteristä, sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä nettisivuista.

Rahastonhoitaja:

·         Vastaa jaoston taloudesta ja tekee budjetin yhdessä muiden organisaatioon kuuluvien henkilöiden kanssa.  Toimittaa tilitoimistoon tarvittavat dokumentit kirjanpidon osalta. Vastaa palkkojen maksuista ja työntekijöiden tuntilistoista. Vastaa laskutuksesta sekä saapuvien maksujen tarkistuksesta ja tileistä.

·         Maksaa jaoston laskut.

Valmentaja:

·         Suunnittelee ja toteuttaa ohjatut tunnit

·         Luo turvallisen oppimisympäristön

·         Varmistaa hyvän hengen valmennustunneillaan

·         Kannustaa ja kehuu jokaista pelaajaa

·         Luo mahdollisuuden omatoimiseen harrastamiseen oppiensa avulla

·         Tiedottaa pelaajiaan valmennukseen liittyvistä asioista

Harrastaja:

·         Noudattaa valmentajien ja ohjaajien asettamia sääntöjä, ohjeita ja aikatauluja

·         Ilmoittaa hyvissä ajoin poissaoloistaan

·         Toimii ryhmässään aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti muiden harrastajien kanssa

·         Nauttii pelaamisesta ja antaa aktiivisesti palautetta niin hyvästä kuin moitittavasta palvelusta.

·          Hoitaa maksuvelvoitteensa

Pelisäännöt:

Jaoston pelisäännöt on kirjattu jaoston nettisivuille. Ne löytyvät myös tennishallin ilmoitustaululta.

Pelaaja:

1.      Yritän aina parhaani

2.      Kannustan muita pelaajia

3.      Olen ajoissa paikalla

4.      Ilmoitan ajoissa poissaoloistani

Ohjaaja:

1.      Luon turvallisen oppimisympäristön

2.      Otan jokaisen pelaajan huomioon ja olen tasapuolinen kaikille perusteen kunkin pelaajan perustaito, kyky edistyä ja muut tarpeet.

3.      Annan asiallista ja kannustavaa palautetta pelisuorituksista

Toimintamuodot ja tarjotut palvelut:

Minitennis 4-6 –vuotiaat

Minitenniksessä harjoitellaan tennistä, pallonkäsittelyä sekä liikunnallisia perustaitoja. Minitenniksessä lapselle opetetaan tenniksen tekniikoita, kehitetään motorisia taitoja. Autetaan ja tuetaan lasta löytämään uusia kavereita. Harjoituksia on 1 krt viikossa.

Miditennis 7-11 -vuotiaat

Miditenniksessä nuorille opetetaan pallo- ja mailankäsittelyä, tenniksen perustekniikoita ja taktiikoita sekä kehitetään lajin kannalta olennaisia motorisia perustaitoja. Miditennistä pelataan normaalia pienemmällä kentällä ja hitaammilla palloilla.  

Tenniskoulu 12-19 –vuotiaat

Tenniskoulussa pelataan 4-6 pelaajan ryhmissä. Ryhmät muodostetaan iän ja pelitason mukaan. Tenniskoulussa opitaan tenniksen tekniikat, saadaan vinkkejä onnistuneeseen pelaamiseen ja tutustutaan uusiin kavereihin.

Aikuistennis

Aikuisten valmennusryhmissä harjoitellaan neljän hengen ryhmissä. Opitaan tenniksen tekniikat, saadaan yksilöllistä sekä ammattitaitoista valmennusta ja saadaan uutta puhtia pelaamiseen. Jokainen ryhmä kootaan tason, toiveiden, iän ja yleensä sukupuolen mukaan!

Kesäkurssit

Kesäkurssit järjestetään kesäkuun alussa koulujen loppumisen jälkeen sekä elokuussa ennen koulujen alkua. Kursseja järjestetään sekä nuorille että aikuisille.

Tapahtumat ja kilpailut

Tennisjaos järjestää erilaisia pelitapahtumia ja sekä jaoston sisäisiä että kaikille avoimia kansallisia kilpailuita.

Palveluiden hinnat määräytyvät aina ryhmä- ja tapahtumakohtaisesti riippuen harjoittelumääristä sekä palveluiden määrästä. Ajantasainen hinnasto löytyy jaoston nettisivuilta.