Puistolan Urheilijat ry Oman kylän liikuttaja

Toimintalinja

PUIU TENNISJAOSTO – TOIMINTALINJA 2016

TOIMINNAN VISIO

Tennisjaosto pyrkii tarjoamaan jokaiselle pelaajalle mahdollisuuden harrastaa lajia iästä, tasosta tai sukupuolesta riippumatta. Pelaajia kannustetaan omatoimiseen ja yhteiseen harrastamisen.

EETTISET LINJAUKSET

Tasapuolisuus

 • Kaikkia pelaajia kohdellaan tasapuolisesti. Ryhmät ovat avoinna kaikille kiinnostuneille.

Avoimuus

 • Kaikki tarvittava tieto on pelaajien saatavilla jaoston nettisivuilla.

Terveelliset elämäntavat ja päihteettömyys

 • Toiminnassa edistetään terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä.

Turvallisuus

 • Tennisjaosto tarjoaa turvalliset pelitilat ja -olosuhteet. Vanhemmat voivat jättää lapset ja nuoret turvallisin mielin peliharrastuksen pariin.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Jaoston tavoitteena on järjestää laadukasta, ohjattua sekä omatoimisuuteen kannustavaa pelitoimintaa jäsenistölleen ja luoda heille perusta elinikäiseen harrastamiseen.

TOIMINTAPERIAATTEET

 • Toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa mutta samaan aikaan pyritään takaamaan kohtuulliset kustannukset pelaajille.
 • Jokaista mukana olevaa ohjaajaa koulutetaan heidän ammattitaitonsa ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi.

ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT

Puheenjohtaja

 • Vastaa budjetoinnista ja taloudesta yhdessä päävalmentajan ja rahastonhoitajan kanssa.
 • Toimii jaoston yhteyshenkilönä emäseuraan, halliyhtiöön, paikallisiin tennisseuroihin sekä eri sidosryhmiin nähden.
 • Osallistuu jaoston tiedottamiseen.
 • Osallistuu yhteistoiminnan koordinointiin päävalmentajan, valmentajien ja ohjaajien kesken.

Sihteeri

 • Vastaa jäsenrekisteristä, sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä nettisivuista.

Rahastonhoitaja

 • Vastaa jaoston taloudesta ja tekee budjetin yhdessä muiden organisaatioon kuuluvien henkilöiden kanssa.
 • Toimittaa tilitoimistoon tarvittavat dokumentit kirjanpidon osalta.
 • Vastaa palkkojen maksuista ja työntekijöiden tuntilistoista. Vastaa laskutuksesta sekä saapuvien maksujen tarkistuksesta ja tileistä.
 • Maksaa jaoston laskut.

Valmentaja (pelisäännöt)

 • Suunnittelee ja toteuttaa ohjatut tunnit
 • Luo turvallisen oppimisympäristön
 • Varmistaa hyvän hengen valmennustunneillaan
 • Kannustaa ja kehuu jokaista pelaajaa
 • Luo mahdollisuuden omatoimiseen harrastamiseen oppiensa avull
 • Tiedottaa pelaajiaan valmennukseen liittyvistä asioista

Harrastaja (pelisäännöt)

 • Ilmoittaa hyvissä ajoin poissaoloistaan
 • Toimii ryhmässään aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti muiden harrastajien kanssa
 • Nauttii pelaamisesta ja antaa aktiivisesti palautetta niin hyvästä kuin moitittavasta palvelusta.
 • Hoitaa maksuvelvoitteensa

TOIMINTAMUODOT

 • Minitennis
 • Miditennis
 • Tenniskoulu
 • Aikuistennis
 • Kesäkurssit
 • Tapahtumat ja kilpailut